Review : 10 ประเภทของ Computers

ipad-250x150

1. PC (Personal Computer) คือ คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับใช้งานส่วนบุคคล ในเริ่มแรกอาจจะรู้จักกันในชื่อ Microcomputer ทั้งนี้ Personal Computer มาในหลายรูปแบบรวมถึง iPad ของ Apple ด้วย

desktop-computer-dodo-250x150

2. Desktop คือ PC ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการพกพา เน้นการใช้งานแบบอยู่กับที่ Desktop ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและพื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่าและมีราคาถูกกว่า PC แบบพกพา

79003906laptop-250x150

3. Laptop รวมถึงการเรียกว่า Notebook คือคอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่รวมคีย์บอร์ด หน้าจอ เข้าด้วยกัน ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

netbook-250x150a

4. Netbook คือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็กกว่า Notebook และมีราคาถูกกว่า ซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพก็ด้อยกว่าเช่นกัน

doctor-pda-1-250x150

5. PDA (Personal Digital Assistants) คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ความจำแบบ Flash มี Touchscreen เป็นตัวป้อนข้อมูล น้ำหนักเบาทำงานโดยแบตเตอรี่ PDA คือ  handheld computer

sound-editing-5-250x150

6. Workstation คล้ายกับ Desktop แต่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่้า เหมาะสำหรับงา่น 3D ตัดต่อวีดีโอ งานพัฒนาเกมส์ เป็นต้น

parallel-processing-250x150

7. Server คือ คอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับแต่้งมาเพื่อรองรับการให้บริการคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในระบบเครือข่าย มีหน่วยความจำชั่วคราวและถาวรที่เยอะ

computing-power-1-250x150

8. Mainframe เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมาก แต่ยังต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ ปกติสามารถทำงานได้รวดเร็ว หลายสิบล้านคำสั่งต่อวินาที สำหรับสาเหตุที่ได้ชื่อว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ก็เพราะครั้งแรกที่สร้างคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้ได้สร้างไว้บนฐานรองรับ ที่เรียกว่า คัสซี่ (Chassis) โดยมีชื่อเรียกฐานรองรับนี้ว่า เมนเฟรมในปัจจุบัน ความนิยมใช้เครื่องเมนเฟรม ในหน่วยงานต่างๆ ได้ลดน้อยลงมาก เพราะราคาเครื่องค่อนข้างแพง การใช้งานค่อนข้างยาก

51678416supercomputerpictur-250x150

9. Supercomputer คือ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด มีประสิทธิภาพสูง มีความรวดเร็วในการคำนวณได้มากกว่าหนึ่งล้านล้านต่อวินาที (1 trillion calculations per second) นิยมใช้กับงานที่การคำนวณที่ซับซ้อน  เช่น การพยากรณ์อากาศ การทดสอบทางอวกาศ การคำนวณทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยในห้องปฏิบัติการ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน  ฯลฯ

2507550computerpictures-250x150

10. Wearable Computer คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่เข้ากับอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันขจองเรา รูปแบบล่าสุดของคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมแอพพลิเคชั่น เช่น e-mail,  database, multimedia, calendar/scheduler ซึ่งผสานเข้ากับนาฬิกา โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้า

 

ที่มา : http://computer.howstuffworks.com/10-types-of-computers.htm