News : ครบรอบ 30 ปี โดเมน .com โดเมนแรกของโลก

VRSNlogoAug2012โดเมนระดับสูงสุด (top-level domain – TLD) .com นับเป็นโดเมนประวัติศาสตร์จากความนิยมอย่างสูงจนเป็นชื่อของฟองสบู่เศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ แต่โดเมนแรกของโลกที่จดทะเบียนใน TLD นี้คือ Symbolics.com ของบริษัท Symbolics Computer Corporation ถูกจดทะเบียนครั้งแรกในวันที่ 15 มีนาคม 1985 ซึ่งครบรอบ 30 ปีของโดเมน .com โดเมนแรกของโลก

Symbolics เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ยุคแรกผู้สร้างคอมพิวเตอร์ที่ปรับแต่งมาสำหรับการรันภาษา Lisp โดยเฉพาะชื่อว่า Lisp Machine บริษัทนี้หยุดดำเนินการไปในภายหลัง และโดเมนถูกขายโดยไม่ระบุมูลค่าในปี 2009

โดเมนอันดับสองคือ BBN.com ถูกจดทะเบียนในวันที่ 24 เมษายน และอันดับสามคือ think.com ถูกจดทะเบียนในวันที่ 24 พฤษภาคม ใช้เวลาหนึ่งปีจึงจดครบ 10 โดเมนแรกของโลก โดยมี IBM.com และ SUN.com เป็นอันดับที่ 11 ร่วม จดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 1986

ที่มา : https://www.blognone.com/node/66697