News : มหาเศรษฐีของโลกจบมหาวิทยาลัยกันเยอะแค่ไหน

เรื่องราวของบิล เกตส์ ที่เลือกออกจากมหาวิทยาลัยมาตั้งธุรกิจจนเป็นมหาเศรษฐี มักถูกยกมาเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ต้องมีปริญญาอยู่บ่อยๆ แล้วมหาเศรษฐีคนอื่นๆ ของโลก เรียนจบปริญญากันเยอะขนาดไหน

BBC นำเสนอข้อมูลจาก GoCompare ที่ได้นำข้อมูลประวัติของมหาเศรษฐี 100 อันดับแรกของโลกที่จัดโดยนิตยสาร Forbes ช่วง 20 ปีย้อนหลังมาวิเคราะห์ พบว่า 76% ของมหาเศรษฐีเหล่านี้จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งใบ โดยมีคนจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 47% ปริญญาโท 23% และปริญญาเอก 6%

เมื่อเทียบกับประชากรผู้ใหญ่ในสหรัฐโดยรวมแล้ว มหาเศรษฐีกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคนจบปริญญามากกว่าค่าเฉลี่ย 68% และมีแนวโน้มจะเป็นคนไม่จบปริญญา น้อยกว่าประชากรทั่วไป 61%

นอกจากดูระดับการศึกษาที่จบแล้ว ยังพบด้วยว่า กลุ่มมหาเศรษฐีระดับบนกลุ่มนี้ มักจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสูง เช่น ฮาร์วาร์ด ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่พบในประวัติการศึกษาของมหาเศรษฐีกลุ่มนี้มากที่สุด

การศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้แบ่งแยกว่ามีใครไต่เต้าร่ำรวยจากการศึกษาหรือมีครอบครัวที่ค่อนข้างร่ำรวยในระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่ข้อมูลระบุว่า อัตราส่วนมหาเศรษฐีที่มาจากการทำธุรกิจเองไม่ใช่การรับมรดกมาตรงๆ ลดน้อยตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงิน โดยอยู่ที่ประมาณ 58% ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.meconomics.net/content/1138