Recommend : ฝาเกลียว 2 ชีวิตพลิก Recycle สู่การ Reuse กับตัวต่อสุดเจ๋ง

Untitled-14

กระบวนการรีไซเคิลเป็นแนวคิดในการหาหนทางเพื่อชุบชีวิตขยะที่ยังมีประสิทธิภาพให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยเฉพาะกับพลาสติกที่มีอายุการใช้งานที่ยืนยาว แต่กลับถูกนำมาใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งกระบวนการรีไซเคิลจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนซึ่งอาจส่งผลทางด้านมลภาวะและการใช้พลังงานไม่มากก็น้อย

วันนี้ขอนำอีกหนึ่งแนวคิดในการต่ออายุการใช้งานของฝาเกลียวปิดขวดน้ำพลาสติกโดยใช้พลังงานเพียงศูนย์เปอร์เซนต์ ต่อยอดจากบทความ P.P. Capsule ที่นำฝาปิดขวดน้ำพลาสติกมาบดย่อยใช้แทนเม็ดพลาสติกที่บรรจุอยู่ภายในเก้าอี้บีนแบ๊ก

มาคราวนี้แนวคิดการนำฝาปิดขวดน้ำพลาสติกมาใช้ถูกพลิกแนวคิดโดยทีมงาน Clever Pack จากบราซิล ที่ออกแบบฝาเกลียวขวดน้ำพลาสติก (Clever Caps) ท่ีมาพร้อมกับ 2 ชีวิต 2 คุณค่า เริ่มจากชีวิตแรกกับการทำหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมในการปิดขวดน้ำ และชีวิตที่สองที่เปลี่ยนจากฝาปิดขวดน้ำมาเป็นของเล่นแบบตัวต่อที่นอกจากจะสามารถต่อเติมเสริมแต่งตามจินตนาการได้แล้ว ยังสามารถนำไปเล่นร่วมกับตัวต่อที่มีขายอยู่ในท้องตลาดได้ด้วย อันเป็นการเพิ่มสีสันสร้างโอกาสในการออกแบบรูปทรงให้มากประโยชน์ใช้สอย ทั้งนี้ทีมงาน Clever Pack ได้นำตัวต่อที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาขนาดของฝาเกลียวขวดน้ำที่เหมาะสม ทั้งในส่วนของความสูง ความกว้าง ระยะห่างและขนาดของปุ่มบนตัวต่อบนฝาเกลียว Clever Caps นอกจากจะสามารถต่อเป็นของเล่นได้แล้ว ยังสามารถนำไปต่อเป็นของใช้ภายในบ้านได้อีกด้วย อาทิ เก้าอี้ โคมไฟ กล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น

Clever Pack เปลี่ยนแนวคิดจากกระบวนการรีไซเคิลสู่การ Reuse ที่ไม่ใช้พลังงานเพิ่มเติมใดๆ ในการชุบชีวิตขยะพลาสติก อีกหนึ่งแนวคิดดีๆ ที่พลิกหนึ่งชิ้นงานพลาสติกให้มีประโยชน์ใช้สอยถึง 2 อย่างที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบอย่างยั่งยืนที่ให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม

Clever-Pack-2 Clever-Pack-3 Clever-Pack-4 Clever-Pack-8 Clever-Pack-9
ที่มา : http://www.creativemove.com/design/clever-pack/