How to : การใช้ JavaScript คำนวณ Textbox แสดงผล 2 ตำแหน่ง ตามเงื่อนไข

Javascript

การใช้ JavaScript คำนวณตัวเลขจาก Textbox แสดงผลที่แปรผันกันใน Textbox อีก 2 ตำแหน่ง ตามเงื่อนไข ….

สามารถเพิ่มฟังชั่น กรอกได้เฉพาะตัวเลขได้ตามความเหมาะสม

กรณีศึกษา : ดูตัวอย่าง  (View source นำโค๊ดไปประยุกต์กันได้เลยครับเป็น Client side script)

เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ครับ