How to : แก้ไขหน้าเว็บชาวบ้าน ด้วย Javascript

Javascript

เป็นคำสั่ง JavaScript ใช้ แก้ไขหน้าเว็บโดยที่ไม่ต้องไปกลัวว่าเว็บคนอื่นเค้าจะเสียนะครับ เพราะเปลี่ยนแค่หน้าจอเรา ไม่ได้เปลี่ยนไฟล์ที่เซิร์ฟเวอร์หรอกครับ วิธีนี้มักใช้ประโยชน์ในการแก้ไขแล้วจับภาพหน้าจอ อาจจะแก้ไขตัวเลขหรือเนื้อหาต่าง ๆ ในหน้าเว็บ แล้วจับภาพหน้าจอไว้เพื่อการใด ๆ ก็สุดแล้วแต่ โดยใช้คำสั่งเพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น !!

วิธีใช้

1. เปิดเว็บไซท์ใด ๆ ขึ้นมาด้วยบราวเซอร์ตัวโปรด IE  หรือ FireFox แล้วเปิดเว็บไซท์ที่ต้องการแก้ไขขึ้นมา 1 เว็บ

2. จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ลงในช่อง Address bar ของ Browser ทับ url เดิมของเว็บไซท์ แล้วกด Enter
javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on';void(0)

3. ดับเบิ้ลคลิกส่วนที่ต้องการแก้ไข จะสังเกตว่าเราสามารถคลิกแก้ไขหน้าเว็บได้ เช่น แก้ไขตัวอักษร ลบรูป ตามใจชอบ เป็นต้น

ปล. ปัจจุบัน Firebug (Add on ของ Firefox) สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันนี้แล้ว