How to : วิธีการ Repair Windows (แก้ปัญหา UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)

Windows

บ่อยครั้งที่เข้าวินโดว์ไม่ได้ กรณีเจอ NTLDR มีปัญหา หรือ Error ที่ฟ้องเหมือนกับจะบอกว่าไฟล์ระบบมีปัญหา บังเอิญไม่ได้ทำ Ghost ไว้ ไม่อยากลงวินโดว์ใหม่ ให้ลองใช้ฟังชั่น Repair (ลองแล้วได้ผล) ซึ่งวิธีการมีดังต่อไปนี้ …

1. บู๊ตด้วยแผ่น Windows XP

2. ระหว่างบู๊ตจะมีหน้าต่างแสดงด้านล่างให้กด ตัว R เพื่อเข้าระบบ (R=Repair) เราเรียกวิธีการนี้ว่า Recovery Console

3. จากนั้นรอสักครู่ จะมีให้เลือก  1. C:\WINDOWS หรือ ดูข้อ 4.

4. ถ้าไม่ได้มีหัวข้อให้เลือก ก็จะเข้า Drive C: เลย (เหมือนกับระบบ DOS)

5. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง “CHKDSK /R” (ไม่ต้องมีเครื่องหมายฟันหนู) คำสังนี้จะทำการตรวจสอบดิกส์ และซ่อมให้อัตโนมัติ

6. ถ้าลองจนจบขั้นตอนแล้วยังไม่ได้ให้กลับมาลอง “CHKDSK /P” (ไม่ต้องมีเครื่องหมายฟันหนู)

7. รอจนกระทั่งเสร็จ 100% ทั้งนี้ ขึ้นกับปัญหาและขนาดของฮาร์ดดิกส์ว่าใหญ่ขนาดไหน สำหรับของผม 80 GB ก็ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

8. ถ้าต้องการให้แน่นอนมากขึ้น หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง “fixboot” หรือ “fixmbr” (ไม่ต้องมีเครื่องหมายฟันหนู) เพื่อซ่อมแซมไฟล์บูทที่อาจเสียหาย  (อาจจะต้องพิมพ์ y แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการซ่อมแซมไฟล์บูทที่อาจเสียหาย)

9. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง Exit เพื่อออกจาก Recovery Console และ Restart Windows ตามปกติ

ทิป : คำสั่งที่ให้พิมพ์นั้นไม่เป็น case sensitive จะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น

ขอขอบคุณ : Tairommai HangPayai