How to : วิธีเช็ครหัสติดตามพัสดุ Kerry Express

วิธีการเช็ครหัสติดตามพัสดุ Kerry Express

วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express ให้มองหารหัสติดตามจากใบเสร็จที่ได้รับหลังจากส่งของ

วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express

 

คลิกที่นี่ https://th.kerryexpress.com/th/track/ จากนั้น เมื่อกรอกรหัสเสร็จ กดปุ่มติดตาม เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบสถานะสินค้า Kerry ที่จัดส่งไป

วิธีเช็คพัสดุ Kerry Express