How to : วิธี Print PDF หลายหน้าในแผ่นเดียว

การ Print PDF หลายหน้าในแผ่นเดียว เหมือนความสามารถของ PowerPoint ที่เราคุ้นเคย บ้างก็พยาม Export ไฟล์ PDF ให้เป็นรูปภาพ แล้วนำไปแปะใน PowerPoint บ้างก็บอกให้ใช้โปรแกรม Fine Print แต่ความจริงแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมากกก

PDF ย่อมากจาก Portable Document Format ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นนามสกุลเจ้าแห่งเอกสารทั้งปวง ฉะนั้นความสามารถอะไรที่เราควรจะทำกับเอกสารได้ PDF ก็ต้องทำได้อยู่แล้วครับ เข้าเรื่อง วิธี Print PDF หลายหน้าในแผ่นเดียว เราสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้จากทั้งโปรแกรม Adobe Reader และ Foxit Reader เลยนะ ขั้นแรกให้ไปที่ …

ไปที่ File >> Print มองหาส่วนของ Page Heading ดูตรงหัวข้อ Page Scaling ให้เลือกเป็น Multiple Pages Per Sheet ดังรูป

จากนั้น ปรับแต่งจำนวนแถวและคอลัมน์ต่อแผ่นได้ตามใจชอบ แนะนำให้ Check ที่ Print page border ด้วย จะมีขอบเอกสารชัดเจนอ่านง่าย

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ ทุ่นแรงและเวลาของเพื่อน ๆ ไปได้เยอะนะครับ ^^