อย่างเมพ!! Silicon Valley โชว์ล้ำ นำหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมาใช้

หุ่นที่ว่านี้มีชื่อเต็มว่า Knightscope K5 และมันจะเข้ามาช่วยเป็นหนึ่งในพนักงานรักษาความปลอดภัยคนสำคัญใน Silicon Valley ซึ่งผู้พัฒนาเผยว่าเจ้าหุ่นตัวนี้ยังไม่ได้ล้ำถึงขั้นมีอาวุธ แต่ว่ามันมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมน่าสงสัยได้ แล้วหากมันพบความผิดปกติใด ก็จะส่งคลื่นสัญญาณถึงตำรวจทันที

ซึ่งผู้พัฒนาเชื่อว่าการมี Knightscope K5 จะช่วยให้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงได้ถึง 50% อีกทั้งเทคโนโลยีของมันก็มีทั้งระบบ GPS หรือแม้กระทั่งระบบตรวจจับความร้อนอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้สร้างยังติดปุ่มด้านบนหัวของหุ่นชนิดนี้ ซึ่งหากใครต้องการความช่วยเหลือก็สามารถจิ้มปุ่มดังกล่าวได้ และมันจะช่วยส่งสัญญาณหาเจ้าหน้าที่ทันที
robot4robot3 robot2 robot1ที่มา : http://www.catdumb.com/robot-in-silicon-valley/