Update : โครงการสารบัญเว็บ Open Directory Project (DMOZ) ประกาศปิดตัว

โครงการ DMOZ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Open Directory Project การทำสารบัญเว็บด้วยมนุษย์ (เว็บเป็นของ AOL แต่ใช้แรงงานอาสาสมัคร) ประกาศปิดตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2017 หลังเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 1998 หรือเกือบ 20 ปี

DMOZ หรือตอนแรกชื่อว่า Gnuhoo/Newhoo เป็นโครงการที่พยายามสร้างสารบัญเว็บในลักษณะเดียวกับ Yahoo! ในยุคนั้น แต่ใช้ระบบอาสาสมัครและไม่ได้มีจุดประสงค์เชิงการค้า หลังจากเปิดตัวไม่นาน โครงการถูกซื้อโดย Netscape (ที่ภายหลังถูกซื้อโดย AOL อีกต่อหนึ่ง) และเปลี่ยนชื่อเป็น DMOZ (Directory + Mozilla)

เนื่องจาก DMOZ เป็นฐานข้อมูลเปิด บรรดา search engine อย่างกูเกิลในยุคแรกๆ จึงนำข้อมูลจาก DMOZ มาร่วมพิจารณาอันดับ PageRank ด้วย ปัจจุบัน DMOZ มีข้อมูลเว็บไซต์ 3.8 ล้านแห่งจากอาสาสมัครกว่า 91,000 คน

ที่มา : https://www.blognone.com/node/90529

ความเห็นข้าพเจ้า : DMOZ เหมือนเป็นตัวแทนของยุคสารบัญเว็บ … การปิดตัวของ DMOZ เหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า โลกไม่ได้จัดอันดับเว็บไซต์หรือให้ความสำคัญกับสารบัญเว็บอีกต่อไป … แต่ยุคต่อจากนี้อาจให้ความสำคัญกับเรื่องของความนิยมของ VDO (Youtube) หรือความชอบของปัจเจกบุคคล (Like) … ก็เป็นได้