Update : โครงการสารบัญเว็บ Open Directory Project (DMOZ) ประกาศปิดตัว 2017

โครงการ DMOZ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Open Directory Project

การทำสารบัญเว็บด้วยมนุษย์ (เว็บเป็นของ AOL แต่ใช้แรงงานอาสาสมัคร) ประกาศปิดตัวในวันที่ 14 มีนาคม 2017 หลังเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 1998 หรือเกือบ 20 ปี

โครงการ DMOZ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ Open Directory Project

DMOZ หรือตอนแรกชื่อว่า Gnuhoo/Newhoo เป็นโครงการที่พยายามสร้างสารบัญเว็บในลักษณะเดียวกับ Yahoo! ในยุคนั้น แต่ใช้ระบบอาสาสมัครและไม่ได้มีจุดประสงค์เชิงการค้า หลังจากเปิดตัวไม่นาน โครงการถูกซื้อโดย Netscape (ที่ภายหลังถูกซื้อโดย AOL อีกต่อหนึ่ง) และเปลี่ยนชื่อเป็น DMOZ (Directory + Mozilla)

เนื่องจาก DMOZ เป็นฐานข้อมูลเปิดบรรดา Search engine อย่างกูเกิลในยุคแรกๆ จึงนำข้อมูลจาก DMOZ มาร่วมพิจารณาอันดับ PageRank ด้วย ปัจจุบัน DMOZ มีข้อมูลเว็บไซต์ 3.8 ล้านแห่งจากอาสาสมัครกว่า 91,000 คน

ขอบคุณที่มา : https://www.blognone.com/node/90529

ความเห็นข้าพเจ้า : DMOZ เหมือนเป็นตัวแทนของยุคสารบัญเว็บ … การปิดตัวของ DMOZ เหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า โลกไม่ได้จัดอันดับเว็บไซต์หรือให้ความสำคัญกับสารบัญเว็บอีกต่อไป … แต่ยุคต่อจากนี้อาจให้ความสำคัญกับเรื่องของความนิยมของ VDO หรือความชอบของปัจเจกบุคคล ก็เป็นได้