Recommend : Joomla Tips เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

joomla


Tips
เล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้ Joomla จากการที่คลุกคลีกับมันมาระยะหนึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่า …

1.  การดูตำแหน่ง (position) ใน Joomla ทำได้โดย พิมพ์  ?tp=1 ต่อท้าย url หน้าแรก เช่น http://localhost/joomla/?tp=1
ซึ่งการดูในลักษณะนี้ช่วยให้เราเห็นตำแหน่งในการจัดวางโมดูลได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.6 ขึ้นไปสามารถเลือกเปิด-ปิดฟังชั่นนี้ได้แล้ว
2.  เราสามารถเรียกเฉพาะหน้า Article ของ Joomla มาแสดงโดยไม่เอาส่วนของตำแหน่งอื่น ๆ ได้โดยใช้ index2.php เช่น

แสดงโดยปกติ

(index.php?option=com_contentview=article&id=50&Itemid=18)

แสดงส่วนของ Article อย่างเดียวก็ …

(index2.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=18)

3.  โดยที่เมื่อเราเรียกใช้ index2.php ตัวจูมล่าจะเรียกใช้ css จาก system.css ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ Template/system หากต้องการใช้ css ของ template ปัจจุบันก็ไป <link rel=”stylesheet”> เอาเอง

4.  หากต้องการเพิ่ม Position ให้โมดูล สามารถเพิ่มโดยพิมพ์ลงไปในช่อง Position ที่เป็น Dropdown ได้เลย ในหน้าโมดูลได้เลย แต่หากเป็นการเพิ่มเพื่ออ้างอิงกับตำแหน่งในหน้า index.php ด้วยแล้ว ก็ควรไปเพิ่มใน TemplateDetail.xml ใน Template นั้น ๆ ด้วย

5.  หากคุณอยากลงลึกในการคุม css ของระบบ joomla ผมแนะนำให้คุณใช้ Add-on ของ Firefox ที่ชื่อ Firebug ครับ แล้วคุณจะเห็นและเข้าใจมากขึ้น เทพมาก Add-on ตัวนี้

6.  การตั้งชื่อไฟล์หรือรูปภาพไม่ควรเว้นวรรค (space) การตั้งที่ดี เช่น image_sea_01.jpg หรือใช้ (-) จะได้ไม่มีปัญหากับ Editor บางตัว

7.  ถึงแม้เราจะเปิดใช้ระบบ SEF ของ Joomla แล้วก็เรายังสามารถใช้ url แบบเดิมได้อยู่

 (index.php?option=com_content&view=article&id=50)

8.  หากต้องการแทรก php นอกจากจะใช้ module Direct PHP ได้แล้วสามารถยัดโค๊ดสดที่ Template manager  > Edit HTML ของเทมเพลทนั้น ๆ ได้เลย

9.  ไปที่ Site > Global config > แท็บ System > ตรง Session Lifetime ปรับระยะเวลาอยู่ในระบบ ได้นานเท่าที่ต้องการ (หน่วยเป็นนาที)

10.  หากต้องการโหลด Module มาใช้ในส่วนของ Articles ทำได้โดยเขียน {loadpoition user2} ตรง user2 คือชื่อ Position ของโมดูลที่เราต้องการเรียก

11.  ถ้าต้องการทำเมนูให้เป็น Link แต่ไม่มีลิ้งก์ไปที่ใด ให้เลือกประเภทเมนูเป็น External Link แล้วใส่ # (ชาร์ป) ในช่อง Link ใช้กรณีรอลิ้ิงก์จริงนั่นเอง

12. การอัพเดทเวอร์ชั่นของ Joomla ให้สำรองข้อมูลก่้อนทุกครั้ง อาจมีโมดูลหรือคอมโพเน้นที่ใช้อยู่ไม่รองรับกับ Joomla เวอร์ชั่นใหม่กว่า ข้อนี้ต้องระวังให้มาก

… หากมีอะไรเพิ่มเติมผมจะมาเพิ่มเติมให้ภายหลัง หากมีคำแนะนำหรือผิดพลาดประการใด แนะนำมาได้เลยครับผม …