เส้นแบ่งเขตที่ทำให้เห็นระหว่างย่านคนจนกับย่านคนรวย

Johnny Miller ช่างภาพที่เป็นคนริเริ่มโปรเจคถ่ายภาพนี้ ได้ใช้โดรนบินขึ้นไปเก็บภาพที่แบ่งให้เห็นถึงความเป็นอยู่ระหว่างคนจนและคน รวย ที่แสดงถึงความความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่ในแอฟริกาใต้ เห็นภาพแล้วเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยละ ย่านหนึ่งที่เต็มไปด้วยบ้านหลังใหญ่ มีต้นไม้ ดูปลอดภัยและน่าอยู่ แต่อีกย่านหนึ่งกลับมีแต่บ้านหลังเล็ก ๆ หลายหลังอยู่ติดกัน ดูไม่ปลอดภัยและน่าอึดอัดพอควร

unequal-scenes-drone-photography-inequality-south-africa-johnny-miller-4

unequal-scenes-drone-photography-inequality-south-africa-johnny-miller-10

unequal-scenes-drone-photography-inequality-south-africa-johnny-miller-13

unequal-scenes-drone-photography-inequality-south-africa-johnny-miller-16

unequal-scenes-drone-photography-inequality-south-africa-johnny-miller-15

unequal-scenes-drone-photography-inequality-south-africa-johnny-miller-14

 

ที่มา : http://magazine.orami.co.th/Line-Dividing-Rich-Poor/