Update : YouTube มีผู้ใช้งานถึง 1.5 พันล้านคนต่อเดือนแล้ว

YouTube อัพเดตตัวเลขผู้ใช้งานล่าสุด ระบุว่ามีผู้ใช้ YouTube เป็นประจำทุกเดือนแบบล็อกอิน 1,500 ล้านคน ซึ่งแปลว่าถ้ารวมผู้ใช้ที่ไม่ล็อกอินก็น่าจะสูงกว่านี้อีก

ครั้งสุดท้ายที่ YouTube เปิดเผยตัวเลขนี้คือปี 2013 โดยบอกว่ามีผู้ใช้ทั้งหมด 1,000 ล้านคน (รวมทั้งล็อกอินและไม่ล็อกอิน)

สถิติที่น่าสนใจอีกอย่างคือผู้ใช้ที่ล็อกอิน ชมวิดีโอเฉลี่ย มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันบนมือถือ ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการดู YouTube ปัจจุบันได้ดี

ที่มา : https://www.blognone.com/node/93432