Review : วิธีใช้จักรยานของคนญี่ปุ่น

วิธีใช้จักรยานของคนญี่ปุ่น

พบว่าวิธีใช้จักรยานของคนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้

– น้อยคนที่ใส่เครื่องแบบปั่นจักรยาน พวกนี้เป็น MTB และปั่นเป็นกลุ่มเรียงแถว ไม่ใช่แนวขวาง
– จักรยานส่วนใหญ่มีตะกร้าแม่บ้าน เพื่อใส่สัมภาระ
– จอดจักรยานได้เฉพาะจุดให้จอด เท่าที่เห็นก็ไม่ล็อกจักรยานกัน เดินไปบางที่ก็เห็นจักรยานอยู่ง่ายๆ เลย
– พบผู้หญิงใส่กระโปรงปั่นจักรยานเป็นปกติ!
– เลนจักรยานใช้ร่วมกับทางเท้า ตีเส้นแยกพื้นที่ชัด แต่ไม่เคร่งครัด

วิธีใช้จักรยานของคนญี่ปุ่น

วิธีใช้จักรยานของคนญี่ปุ่น

ขอบคุณที่มา : http://www.arjin.com/